حضور بسیجیان پایگاه امام رضا علیه السلام در راهپیمایے روز قدس و به آتش کشیدن کشیدن پرچم آمریکا و اسراییل
جمعه ۱۰ خرداد ماه ۹۸