حضور خدام آستان قدس رضوی در منزل مرحوم خادم الرضا (علیه السلام)خبیری
#کاروان_زیر_سایه_خورشید
۷ تیرماه ۹۹