صبح روز بیست و دوم کاروان پیاده

تک تک دانه های تسبیح می افتند و نشانگر مناجات عاشقانه کاروانیان می کنند با معبود خویش…
نغمه اذان که فضا را پر می کند شتاب ها به سمت نماز بیشتر می شود و به ترتیب صفوف شکل می گیرند
بعد از اقامه نماز صبح و صرف صبحانه کاروان حرکت خود را شروع می کند و اولین ایستگاه قبور مطهر شهدای آن منطقه می باشد.

 

 ظهر روز بیست و دوم کاروان پیاده

وقت اذان نزدیک بود که به روستای سرهنگ رسیدیم به وقت اذان در مسجد روستا ادای فریضه الهی نموبدیم
در ادامه امام جمعه محترم و معزز شهرستان تربت حیدریه به جمع ما پیوستند و افاضه فیض نمودند.
بعد از کسب فیض از محضر آیت الله عصمتی برای صرف ناهار و استراحت به حسینیه روستا رفتیم.

 

 شب روز بیست و دوم کاروان پیاده

بعد از استراحت حرکت کاروان به سمت روستای گرماب حرکت کردیم
غروب آفتاب بود به مقصد رسیدیم اذان مغرب و عشاء بود که کاروانیان به صفوف جماعت این روستا پیوستند و استراحتی کوتاهی داشتند.
محفلی پر شور و عشق برگزار شد که شمع این مجلس قمر منیر بنی هاشم ابالفضل العباس بود و کاروانیان پروانه وار به دور این شمع نورانه در حرکت بودند.

 بیست و هفتمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام_شهرستان بافق
۲۷تیرماه ۹۸