بسمه تعالی
در پنجم آذر ماه ۲۴ سال پیش( ۱۳۷۶/۹/۵) کلنگ ساختمان موسسه خیریه ، فرهنگی، مذهبی بیت الرضا(علیه السلام) توسط خدام و نمایندگان آستان قدس رضوی به زمین زده شد.
خدا قوت و آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری در ساخت این مجموعه با برکت سهیم بودند و همچنین عزیزانی سفر کرده ای که از اعضاء موسسه و کاروان پیاده بودند واسیر خاک هستند; بخوانیم
فاتحه مع الصلوات
اللًّهُــمَ صَّــلِ عَــلَی مُحَمَّـدٍ وَ. آلِ مُحَمَّــَد و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم
روابط عمومی بیت الرضا علیه السلام_بافق