سومین روز حرکت کاروان پیاده

صبح روز ششم تیرماه ۱۴۰۱، زائرين کاروان پیاده امام رضا(عليه السلام) نغمه گویان از حسینیه روستای سید آباد به سمت روستای کوشک حرکت نموده‌ و نماز ظهر و عصر را در آنجا اقامه‌ نمودند و سپس از فیض سخنرانی و روضه مستفیض گردیدند.

در ادامه‌، هنگام عصر کاروان به سمت روستای زارکوئیه حرکت نمود و هنگام غروب آفتاب، نماز امام زمان (روحی فداک) را در دامنه کوه این روستا خواندند و سپس نماز مغربین را در روستای زارکوئیه اقامه نمودند و در ادامه زائرين از فيض منبر و مداحی بهره مند گرديدند.

#بیست_و_نهمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام_شهرستان بافق
۶تیرماه ۱۴۰۱