درخجسته میلادمنجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خادمین بیت الرضاعلیه السلام بافق وخادمیاران رضوی باحمل پرچم گنبدهای ابن موسی الرضاعلیه السلام و بانبات ونمک وغذای تبرکی وتقدیم شاخه گل از، زحمات کادر درمانی و پرسنل بیمارستان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه تشکرو قدردانی کردند.حجت السلام باقری میدانی لحظاتی بانوای گرمشان درمدح حضرت صاحب الزمان فضای بیمارستان راعطرآگین کردند.درپایان همگی به امیدریشه کن شدن این بیماری که دامن دنیاراگرفته نیزدراین روز مبارک دست به دعای بر داشتند.
روابط عمومی بیت الرضا علیه السلام_بافق
@beitreza