مراسم قرائت فرازهایی از دعاے ابوحمزه ثمالی
با مداحی حاج مهدی منصوری و حاج رضا نبوی
۱۰ خرداد ماه ۹۸
موسسه خیریه فرهنگی ومذهبی بیت الرضا علیه السلام بافق