گزارش تصویری
مراسم اعمال ام داوود باحضورجمعی ازمؤمنین درمسجدجامع بافق برگزارشد.