آغازبه کاربرپایی وساخت نمایشگاه بمناسبت ایام فاطمیه توسط بسیجیان بیت الرضا علیه السلام بافق
دوستانی که تمایل به همکاری وارائه ایده ونظردرجهت بالابردن کیفیت این نمایشگاه رادارندمی
توانندبه حجت السلام باقری میدانی هرشب بعدازنمازمغرب وعشادربیت الرضاعلیه السلام مراجعه ویاتماس حاصل نمایند‌.

image image image image