آیت الله العظمی محمدحسین کسایی بافقی یزدی حائری فرزند محمد البافقی الحائری بن علی بن عبدالغفور از علمای بزرگ و فقهای صاحب نظر در قرن 13 قمری در بافق به دنیا آمد. وی پس از تحصیلات مقدماتی عازم کربلا شد و از اساتید آنجا به ویژه شیخ احمد کسایی بهره برد . وی در علم ادبیات عرب ، شعر ، لغت ، فقه و اصول فقه مطالعات بسیار داشت و شاگردان زیادی را تربیت کرد و از دانشمندان مشهور کربلا به شمار می آمد . او به سال 1310 ق – 1271 خ در کربلا وفات یافت .

* تألیفات :

* « التحفه الکسائیه فی احوال الخمسه الطاهره » در فقه استدلالی با ذکر اقوال همه علما که نسخه ای از آن در کتابخانه آیت الله مرعشی موجود می باشد . دایره المعارف تشییع تحفه کسائیه را رساله ای مستقل در مورد اسناد حدیث کسا و اثبات آن می داند .

* مجموعه کشکولیه

* القواعد الصرفیه

* مقتل فی ابی عبدالله (ع) که الذریعه در جلد 22 به نام « مقتل الحسین » ذکر می کند .