عــزادارى شـهادت امام كاظم عليه السلام منزل برادر کریمزاده هئیت محبان الرضا علیه السلام

DSC_0034 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0057 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0062