• جلسات
  • سفر پیاده
  • رمضان
  • محرم
  • فاطمیه

تفسیر قرآن

دومین جلسه تفسیرقرآن طبق قرارسه شنبه شبهادربیت الرضا(علیه السلام)بافق برگزارشد، حجت‌الاسلام...

حسینیه سیار

باشروع ایام فاطمیه وباتوجه به شرایط خاص حاکم درسرتاسرمیهن عزیزمان،حسینیه سیاربیت الرضاعلیه السلام...

تصویری

امروز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه